Koronavirus COVID -19

Souhrné informace o  nákaze koronavirem COVID-19

stránka ministerstva zdravotnictví venvaná koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

další důležité odazy: 

http://www.mzcr.cz

Epidemie koronaviru | Vláda ČR (vlada.cz)

Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

Pardubický kraj - Informace pro občany - koronavirus (pardubickykraj.cz)

COVID portál | | Krajská hygienická stanice (khspce.cz)

 

Informace Krajské hygienické služby  ke koronaviru COVID-19:

(krizová linka) v pracovní dny 14.00-19.00, o víkendu 09.00-19.00 Telefon: +420 602 730 251

nově zřízená linka 1212

 

 

Přílohy: