Aktuality

Setkání seniorů 9.11.2014

Prvním úkolem  nově zvoleného zastupitelstva bylo zorganizovat  každoroční setkání seniorů. A tak se  sál nekořského kulturního domu v neděli 9. listopadu zaplnil nejen těmi dříve narozenými, ale i nekořskými předškoláky a školáky. jejich vystoupení totiž tradičně patří k tomuto setkání. letos bylo vystoupení dětí z mateřské školky  a  základní školy  doplněno ještě vystouepním  školního kroužku flétniček. A na doplnění programu vystoupily mažoretky  letohradského  tanečního K-klubu, mezi nimiž byla i některá nekořská děvčata.

Sběrný dvůr Nekoř

SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘslouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneumatik, nábytku i směsného komunálního odpadu (prozatím ne nebezpečného odpadu). Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce.

Provozní doba:

DUBEN – ŘÍJEN                      středa   15 – 17   sobota 10 – 12

LISTOPAD – BŘEZEN             sobota  1x za 14 dní  10– 12 ( do konce roku 2014 v terínech 8.XI.; 22.XI.; 6.XII.; 20.XII.)

 

Setkání seniorů

Zastupitelstvo obce Nekoř si Vás dovoluje pozvat na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ

v neděli 9. listopadu 2014

od 14,00 hodin na sále kulturního domu  Nekoř.

Ø     živá hudba

Ø     vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Nekoř

Ø     vystoupení mažoretek

Divadelní představení LIMONÁDOVÝ JOE

sál KD Nekoř  sobota 8. listopadu 2014 od 19,30 hod

vstupné dobrovolné

Drakiáda

V neděli 12:10. 2014 moc nefoukalo, ale Drakiáda se přesto konala.

Podzimní výstava 2014

V neděli 19. října 2014 přilákal sál Kulturního domu v Nekoři a přilehlé parkoviště  velké množství místních i přespolních.    Spolek NEKOŘala ve spolupráci  s obcí Nekoř, a základní a mateřskou školou v Nekoři  zorganizoval pořádal  podzimní výstavu výpěstků ,  květin, ovoce, zeleniny i  výrobků s podzimní tématikou.  Základní škola i mateřská škola  v Nekoři se již tradičně pochlubily ukázku šikovnosti   dětí, zvláště  množství a nápaditost výrobků školáků  budila  zasloužený obdiv. Výstavu doplnily fotografie přibližující letošní 140.

Vysazeny další ovocné stromky

V čtvrtek 9. října  2014  se v Nekoři opět sázelo. Byla realizována  akce "Vysazení ovocne aleje Vejrov - II". Vedle cesty k Vejrovské trojici byly za přispění  dotačních prostředků MŽP prostřednictvím Agentury ochrany přírody vysazeny další ovocné stromy.  

7. Nekořská cesta za pohádkou

TJ Sokol srdečne zva malé i velké na již 7. Nekořskou cestu za pohádkou

v sobotu 23. srpna 2014 od 14 hodin

Aktuální upozornění - přerušení dodávky vody dolní Nekoř

Vodárenská společnost VAK Jablonné n. Orlicí sděluje, že v důsledku odstraňování poruchy na vodovodním řádu  bude  v pátek 8.8.2014 od 7,30 do 11 hodin přerušena dodávka pitné vody od mostu  směrem k továrně včetně bytových domů u továrny. 

Stránky