Naléhavé upozornění

Datum zveřejnění: 
Pondělí, 5. Březen 2018

Vážení nekořští!

Upozornění na podvodné emaily – upozorňujeme, že v posledních dnech je rozesílán podvodný a pravděpodobně zavirovaný email s odkazem na přesměrování na jiné webové stránky s uváděnou adresou odesílatele ounekor@orlicko.cz a starosta.nekor@orlicko.cz. Důrazně upozorňujeme, že tyto zprávy NEJSOU ODESÍLÁNY z OBECNÍHO ÚŘADU NEKOŘ. Jsou pravděpodobně zavirované nebo je zavirovaný odkaz, na který se Vás snaží přesměrovat.

Doporučujeme tyto zprávy vůbec neotvírat a ihned je smazat. Rozhodně ne klikat na přiložený odkaz či otvírat přiložené soubory. Pokud si kliknete na vlastnosti těchto emailů, zjistíte že jsou odesílány z adres ounekor@redir.orlicko.cz a starosta.nekor@redir.orlicko.cz, což nejsou oficiální adresy Obce Nekoř.

Abychom umožnili rozlišit tyto podvodné emaily od skutečně rozesílaných, pokud bude v našich oficiálních zprávách uváděn odkaz na nějaké webové stránky, tak pouze na stránky obce Nekoř vždy začínající www.nekor.cz – jako třeba http://www.nekor.cz/oznameni-financniho-uradu-mimoradne-sluzby-brezen-2018 Jiné webové odkazy ve zprávách důrazně nedoporučujeme v zájmu zachování bezpečnosti vašeho počítače otvírat.

Zároveň budou všechna oficiální rozesílaná oznámení uváděna oslovením „Vážení nekořští“ a na závěr zprávy bude vždy přiložen formální podpis a adresa se znakem obce:

Jiří Pomikálek, starosta obce

Obec NEKOŘ

Nekoř 330

561 63 Nekoř

starosta.nekor@orlicko.cz

724 181 465

Tyto problémy se vyskytly již v minulosti, pokud si přesto nebudete jisti, zda se jedná o oficiální zprávu obce, prosím kdykoli klidně zavolejte na tel. 724 181 465. Děkujeme za pochopení.