Opravy památek 2015

Datum: 20. 12. 2015

Památkou, která letos změnila svůj vzhled, byla socha Nejsv. Trojice na Bredůvce. Zde si dovolím uvést malou kuriozitu. Asi měsíc poté, co byla celá rozebrána a restaurátory odvezena do jejich ateliéru k opravě a konzervaci, se ozval telefon, že na Bredůvce asi došlo ke zločinu – odcizení sochy od zvoničky. Uklidnilo jej, že „odcizení“ provedli restaurátoři. A na pár fotografiích ukazujeme, jak „zloději“ sochu odvážejí i vracejí opravenou zpět. Na tuto opravu jsme čerpali dotaci 50.000,- z grantu Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji...
Druhou památkou, která změnila svůj vzhled, byla Zvonička v Údolí. Díky příspěvku 27.000,- Kč sdružení obcí Orlicko z grantového programu Malé památky Orlicka doznala v letošním roce změn zejména střecha této Údoleckou zvoničky.